Combinatorics

Organizer: jacobfox [at] stanford.edu (Jacob Fox)

 

Past Events

Combinatorics
Thursday, April 13, 2023
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Tselil Schramm (Stanford)
Combinatorics
Thursday, March 16, 2023
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Anqi Li (MIT)
Combinatorics
Thursday, March 2, 2023
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Pranav Nuti (Stanford)
Combinatorics
Thursday, February 23, 2023
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Lisa Sauermann (MIT)
Combinatorics
Thursday, February 2, 2023
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Max Wenqiang Xu (Stanford)
Combinatorics
Wednesday, January 25, 2023
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Sarah Peluse (Princeton)
Combinatorics
Thursday, January 19, 2023
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Nima Anari (Stanford)
Combinatorics
Thursday, January 12, 2023
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Persi Diaconis (Stanford)
Combinatorics
Thursday, November 17, 2022
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Matthew Jenssen (University of Birmingham)
Combinatorics
Thursday, November 3, 2022
3:00 PM - 4:00 PM
|
384H
Michael Simkin (Harvard)